Phan Thiết – Bình Thuận, nhiều cơ hội bứt phá cho BĐS nghỉ dưỡng