THÔNG ĐIỆP

 

Hưng Lộc Phát mong muốn sẽ góp phần kiến tạo cho xã hội những giá trị mới, những cộng đồng dân cư đẳng cấp, toàn diện bắt kịp xu hướng quốc tế. Không chỉ dừng lại ở nỗ lực mang lại hiệu quả hoạt động và giá trị cho nhà đầu tư, khách hàng và cán bộ nhân viên, Hưng Lộc Phát kỳ vọng sẽ hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh tạo ra giá trị gia tăng cho tất cả các thành phần tham gia vào chuỗi giá trị gia tăng của Hưng Lộc Phát, khằng định thương hiệu Việt trong quá trình hội nhập phát triển.

- Ông Nguyễn Dư Lực - Chủ tịch HĐQT Công ty Hưng Lộc Phát -

 

SỰ KIỆN NỔI BẬT