ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG HƯNG LỘC PHÁT
SỰ KIỆN TRI ÂN KHÁCH HÀNG
SỰ KIỆN CÔNG BỐ DỰ ÁN
KỈ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP