LỄ CÔNG BỐ GIAI ĐOẠN 2 DỰ ÁN MŨI NÉ SUMMERLAND (02/11/2019)
HỘI THẢO CHIA SẺ CƠ HỘI ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN GIẢI TRÍ & NGHỈ DƯỠNG (12/10/2019)
HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ BÌNH THUẬN 2019 (21/09/2019)
LỄ ĐỘNG THỔ-KHỞI CÔNG KHU THẤP TẦNG DỰ ÁN MŨI NÉ SML (14/09/2019)
SỰ KIỆN CÔNG BỐ DỰ ÁN MŨI NÉ SML (25/05/2019)
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 (04/05/2019)
SỰ KIỆN RA QUÂN DỰ ÁN MŨI NÉ SML (20/04/2019)
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
SỰ KIỆN TRI ÂN KHÁCH HÀNG
SỰ KIỆN CÔNG BỐ DỰ ÁN HƯNG PHÁT GREEN STAR
KỈ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP